1400-12-12

متفاوت ترین کمپر برای ماجراجویی در طبیعت!

بازدیدها: 2مینک نام یکی از جدیدترین و البته متفاوت ترین کمپرهای معرفی شده در جهان است که ویژگی های جالبی را همراه خود دارد. این کمپر از منظر ابعاد با محاسبه میله اتصال به خودرو برابر با 4116 میلیمتر در طول توسعه یافته و وزنی برابر با 520 کیلوگرم دارد. وزن پایین و طراحی آئروداینامیک و البته تولید از مواد سبک و مستحکم شرایطی را ایجاد کرده تا یک انتخاب ایده آل در استفاده طولانی باشد. ارتفاع آن از سطح زمین نیز برابر با 330 میلیمتر است. این فاصله از […]